parallax background

Industrijski park

Visoka infrastrukturna opremljenost

Industrijski parkovi infrastrukturno su opremljena i organizirana područja unutar kojih različiti poslovni subjekti zajednički koriste raspoložive resurse parka te pritom optimiziraju troškove poslovanja što je ključ njihove uspješnosti.

Koncept industrijskog parka se pokazao učinkovitim u praksi kako razvijenih zemalja tako i zemalja u razvoju na način da stimulira manje, visokospecijalizirane proizvodnje da startaju u adekvatnom okruženju, a uz povoljnije uvjete nego što bi to mogli u visoko urbaniziranim sredinama. Konkuretnost svakog industrijskog parka ogleda se kroz njegovu infrastrukturnu opremljenost, pri čemu se misli na energetsku, komunalnu, prometnu i komunikacijsku infrastrukturu.

Industrijski Park Adria Polymers proteže se na 150 hektara građevinskog zemljišta idealno smještenog na sjeveru otoka Krka. Spojen je s morem i odlično povezan s kopnom, te je udaljen samo 8 kilometra od Kvarnerske autoceste A7, što omogućuje kvalitetnu povezanost s glavnim prometnim pravcima, dostupnost radne snage u riječkom bazenu te blizinu tržišta Slovenije i Italije.

Industrijski Park Adria Polymers ima sve potrebne predispozicije za razvoj u uspješan industrijski park koji će osim revitalizacije petrokemije osigurati uvjete za poslovanje većeg broja manjih i uže specijaliziranih proizvodnji, obrta i poduzetničkih inkubatora.

Na otoku Krku ostvaren je snažan rast u turističkom sektoru, a Industrijski Park doprinijet će ravnomjernom i održivom razvoju koji mu je nužno potreban. Finalno, doprinijet će dugoročnom ostvarenju snažnog i pozitivnog utjecaja na sve ključne makroekonomske pokazatelje Republike Hrvatske od porasta BDP-a, rasta izvoza koji je glavni pokretač oporavka gospodarstva te do otvaranja novih radnih mjesta.