parallax background

Trans Lng

Projektiranje i razvoj UPP projekata

Trans LNG je tvrtka specijalizirana za projektiranje i razvoj srednje velikih te malih UPP (Ukapljeni prirodni plin) projekata.

Trans LNG d.o.o je osnovan kako bih sa svojim iskustvom i resursima aktivno sudjelovao u dekarbonizaciji transporta i prelasku prema ekološki prihvatljivijim gorivama kroz razvoj UPP projekta u Hrvatskoj.

O Trans LNG-u saznajte više na https://translng.hr

Pogledajte našu video prezentaciju